KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft.
Eger
Rólunk
Lorem ipsum

​A védőnői szolgálat tevékenysége

A védőnők az egészségügy sajátos határterületén, önállóan, a különböző társszakmák képviselőivel együttműködve látják el a törvények és jogszabályok, módszertani útmutatók és a szakmai irányítás által meghatározott feladataikat. Magas szintű és sokoldalú képzettségük teszi alkalmassá a sokrétű feladatok ellátására a védőnőket. Tevékenységük során az alapellátási rendszerek különböző pontjai összefonódnak, mintegy összefogva az egyén, a család érdekében a különböző szakterületek által végzett munka eredményét.

A védőnők strukturálisan az egészségügyi alapellátás részeként a területen, a különböző szintű oktatási intézményekben a prevenció terén tevékenykednek, de részt vesznek a szociális alapellátásban, a gyermekvédelemben, a civil-karitatív szférában is.

A működés jelenlegi formája

Egerben a területi védőnők jelenleg 5 telephellyel (tanácsadó) rendelkeznek, az iskolavédőnők az oktatási intézményekben látják el feladatukat.
Tevékenységünk színterei:

  • védőnői tanácsadók
  • a családok otthona
  • a nevelési-oktatási intézmények.


A védőnői szolgálat működtetéséről, {anyag beszerzés, karbantartás, pénzügyi ügyintézés stb.} az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés alapján, 2007. január 01.-től a KEVIKO Prevenció Védőnői Szolgáltató Kft. gondoskodik.
A védőnői tevékenység szakfelügyeletét 1991 óta az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes kistérségi vezető védőnője látja el.

A védőnői szolgálat fő feladata a megelőzés-prevenció.

A prevenció mindhárom szintjén (primer, szekunder, tercier) részt veszünk.

  1. Primer prevenció: A védőnő alapfeladata, kötelezettsége és felelőssége. A családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.
  2. Szekunder prevenció: A betegségek korai felismerésére irányul.
  3. Tercier prevenció: A tartós betegségben szenvedők életminőség romlásának csökkentésére, valamint javítására irányul.

Területi védőnők

Eger város kül,- és belterületeinek, valamint Szarvaskő község lakosságának védőnői ellátása az alábbi területeken:

  • nővédelem
  • várandósok
  • 0-6 éves korú és
  • 7-18 éves, oktatási intézménybe nem járó gyermekekkel kapcsolatos védőnői  feladatok ellátása

A területi védőnő feladatai ellátása során együttműködik a szülész-nőgyógyász szakorvosokkal, szülésznőkkel, háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, Családvédelmi Szolgálat védőnőivel, a városban működő bölcsődékkel, óvodákkal, Családsegítő Intézettel, Gyermekjóléti Központtal és Szolgálattal, Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, Gyógypedagógiai Szakszolgálattal, olyan szinten és mélységben amelyet az adott család vagy gondozott problémái igényelnek.

Ifjúsági és Iskolai Védőnők

Eger város oktatási intézményeibe járó tanulók iskola-védőnői ellátása
6-18 évesek, valamint a középfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló 18 év feletti tanulók védőnői feladatainak ellátása.

Az iskola és ifjúsági védőnők feladataik végzése során szoros team munkát végeznek elsősorban az ifjúsági orvosokkal, együttműködnek az oktatási intézmények pedagógusaival, pszichológusokkal, logopédusokkal, Gyermekjóléti Szolgálattal, az ÁNTSZ Heves Megyei Intézete Egészségfejlesztési és Kommunikációs Osztályával, Családvédelmi Szolgálat védőnőivel a problémák szintjén.

A jelenleg foglalkoztatott védőnők a törvényben előírt egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkeznek, az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Szakdolgozók Országos Nyilvántartásában szerepelnek, tagjai a Magyar Egészségügyi Szakdolgozók Kamarájának.